​Runa Marie Andreassen har fått 3,44 millioner i støtte fra Helse Nord for å forske på om et bestemt stoff i urinen kan være et varsel om økt risiko for framtidig nyre- eller hjerte- og karsykdom. De neste seks årene skal nyrespesialisten ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen dele arbeidstida mellom klinisk virksomhet og forskning.

Det skriver Helgelandssykehuset på sine hjemmesider.

7000 urinprøver

- Kort fortalt vil forskningsprosjektet kanskje finne svar på hypotesen om at stoffet orosomucoid (UOE) forteller mer om risiko for framtidig sykdom enn proteinet albumin, som er den viktigste markøren vi kjenner i dag. Dersom vi kan påvise dette kan det bli enklere å avdekke risiko på et tidlig stadium og sette inn forebyggende og behandlingsmessige tiltak. Jeg skal forske på urinprøver tatt av rundt 7000 deltakere, opplyser Andreassen som også forteller at det ble gjort ultralydundersøkelse av hjerte og halsårer på deltakerne.

- Disse dataene blir også viktige i vår studie. Vi vet mengden av stoffet vi forsker på øker i urinen under visse sykdomstilstander. Vi ønsker å finne ut om markøren slår inn når kroppen trenger ekstra beskyttelse, som et forvarsel på at sykdom er i ferd med å utvikle seg, opplyser Andreassen.

Mer forskning

Forskningsleder i Helgelandssykehuset, Tomas Log, synes det er svært gledelig at Helgelandssykehuset og Andreassen har fått forskningsmidler fra Helse Nord.

– Flere ansatte med doktorgradskompetanse er helt essensielt for å øke forskningsaktiviteten i helseforetaket. Det er andre året på rad at Helgelandssykehuset får tildelt PhD-midler, og det er vi svært fornøyd med, sier Log.

Forskningsprosjektet som Andreassen skal i gang med utføres i samarbeid med universitetet i Tromsø. Hun er den eneste i Helgelandssykehuset som fikk innvilget PhD-støtte.