Ekstraordinært styremøte i Helse Nord mandag: Kreftkirurgien i Sandnessjøen eneste sak på dagsorden