Mosjøen knapt nevnt i sykehusrapport: – Det ser ut som om postadresse Mo har betydd mest for konklusjonen

– Vi har svære områder på Nyrud som vi kan stille til disposisjon for det nye sykehuset. Vi har et sykehjem vegg i vegg med sykehuset som kan bygges om. Det står ikke på arealer.