Gå til sidens hovedinnhold

Rana ønsker ekstern gjennomgang av ambulansetall - inviterer Nesna, Lurøy og Rødøy til møte

Artikkelen er over 3 år gammel

(Rana Blad): Det er i en pressemelding fredag ettermiddag ordfører i Rana kommune, Geir Waage, melder at Rana kommune støtter kravet om en ekstern gjennomgang av tallgrunnlaget for Helgelandssykehusets ambulanseplan.

Nå inviterer Rana kommune ordførerne i de berørte kommunene på Nord-Helgeland - Nesna, Lurøy og Rødøy - til et møte for å diskutere saken.

I pressemeldingen vises det til at fagmiljøet ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana tidligere har reist tvil om beslutningen om ny struktur for ambulansetjenesten ved Helgelandssykehuset er fattet på et holdbart grunnlag. Det vises til tilsvaret fra fagmiljøet ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana, hvor det er stilt spørsmål både ved metodebruk, tallgrunnlag og fagelige vurderinger som er gjort i forbindelse med rapporten som er utarbeidet av Enhet for prehospitale tjenester.

I pressemeldingen påpekes det at det ikke er bra dersom den nye ambulansestrukturen fører til unødvendig lang respons- og kjøretid med ambulansebil, samt at uhensiktsmessig plassering av ambulansestasjoner vil føre til overforbruk av ambulansebåt - noe som igjen vil føre til lengre reisetider for pasientene og økte kostnader for Helgelandssykehuset.

Ordfører: - Vi er livredde for den dagen de fjerner ambulansen fra Nesna. Motmelding hevder vedtatt ambulanseplan vil gi svekket beredskap 

Rana kommune peker i pressemeldingen på at de har reist mange kritiske spørsmål rundt sykehusprosessen, og viser til at ambulanseplanen utgjør en så viktig del av sykehus- og beredskapsstrukturen i regionen at beslutninger angående denne ikke kan fattes på det de beskriver som et sviktende grunnlag.

Videre gis det uttrykk for at det er alt annet enn betryggende at fagmiljøet ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana ikke har fått tilgang til tallgrunnlaget for den omtalte rapporten fra Enhet for prehospitale tjenester.

Overlege og fagmiljø ved Helgelandssykehuset Mo i Rana retter sterk kritikk mot rapport: - Dette er i beste fall spekulativt 

Rana kommune ved ordfører Geir Waage avslutter pressemeldingen med å minne om at man nå er inne i en sykehusprosess som skal bygge på åpenhet, noe man også forventer skal vises i praksis i denne saken.

Kommentarer til denne saken