Erkjenner flere feil i måten kreftkirurgi-saken i Sandnessjøen ble håndtert

Styret i Helse Nord skal behandle kreftkirurgisaken på styremøtet onsdag. Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdóttir erkjenner i sin orientering til styret at ting kunne vært gjort bedre.