Enhetsdirektør Rachel Berg tar et sylskarpt oppgjør med foretaksledelsen

Enhetsdirektør Rachel Berg tar et kraftig oppgjør med foretaksledelsen som besluttet å stenge kreftkirurgien i Sandnessjøen.