Dette er spørsmålene styrelederen ikke vil svare på