Anestesilegen Kåre har solid erfaring fra krigs- og konfliktområder - nå skal han lede prosessen om framtidas sykehus på Helgeland

Han liker å jobbe under press og stress, Kåre Løvstakken. Nå skal anestesilegen med solid erfaring fra krigs- og konfliktområder lede prosessen framtidas sykehus fram til styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord.