SE OPPTAK: Styremøte i Helgelandssykehuset

DEL

Sendingen starter 11.15Helgelandssykehuset sitt styre har ekstraordinært møte i dag. Møtet finner sted på Fru Haugans hotell i Mosjøen. Her kan du se et opptak av styremøtet. Møtet begynner fra ca. 57:00 minutter.

Dette er sakene:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.06.2019
 • Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.06.2019
 • Virksomhetsrapport pr juli 2019
 • Fullmaktstruktur Helgelandssykehuset HF
 • Ambulanseplan Helgelandssykehuset HF - revidert
 • Helgelandssykehuset 2025 – samfunnsanalyse, oppdatering av alternativskillende økonomisk analyse, fremdriftsplan, og distriktsmedisinsk senter (DMS)
 • Møteplan 2020
 • Referatsaker
 • ADs orientering
 • Eventuelt

Artikkeltags