Intern arbeidsgruppe vil samle framtidas fødetilbud i ett felles fagmiljø på Helgeland