Advarsel fra dem som har Norges lengste og sterkt værutsatte sykehusvei: – Vi trenger ett akuttsykehus i sør

– Det skjer ofte at jeg står alene inne i et hus med en akutt syk pasient, og er i tvil hvor jeg skal sende ham eller henne.