Disse tre blir nye ledere i Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset HF har ansatt Ida Rashida Khan Bukholm (55), professor i pasientsikkerhet, som fagsjef, og Herald Reiersen (55), utdannet PhD innen bioteknologi, som forsknings- og innovasjonssjef. I tillegg er også Rune Holm (50), utdannet sykepleier med master i helseledelse, ansatt som direktør for psykisk helse og rus.

DEL

– Jeg er veldig fornøyd med ansettelsene av Ida Rashida Khan Bukholm, Herald Reiersen og Rune Holm. Vi har fått på plass tre høykvalifiserte personer til stillingene som fagsjef, forskings- og innovasjonssjef og direktør for psykisk helse og rus, noe som er viktig for den videre utviklingen av Helgelandssykehuset, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i en pressemelding.

Fagsjef

Ida Rashida Khan Bukholm bor i Oslo og kommer til Helgelandssykehuset fra stillingen som fagsjef for pasientsikkerhet i Norsk pasientskadeerstatning, med bistilling som professor 2 i pasientsikkerhet ved Norsk Miljø- og Biovitenskaplig Universitet (NMBU) i Ås. Hun ble utdannet lege i 1990. I 1999 tok hun doktorgrad i molekylærbiologi ved brystkreft, og hun ble professor i gastrokirurgi ved Universitetet i Oslo i 2005. Hun er legespesialist i generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi og bryst- og endokrinkirurgi. Videre har hun bygget opp og ledet egen forskingsgruppe ved Ahus, ledet fagseminarer, arrangert internasjonale kongresser og vært nasjonal koordinator for det internasjonale nettverket Health Promoting Hospitals.

Arbeidsoppgavene i Helgelandssykehuset vil bli blant annet bli pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, tilsyns- og klagesaker, utvikling og koordinering av tjenestetilbudene. Hun begynner i stillingen 1. oktober i 70 prosent stilling i tillegg til professor 2-stilling i 20 prosent. Ida Rashida Khan Bukholm er gift og har to barn.

Forskings- og innovasjonssjef

Herald Reiersen kommer til Helgelandssykehuset fra stillingen som direktør for innovasjon og produktutvikling i Jiffy Group, et av verdens ledende selskaper innen vekstmedia for profesjonelt hagebruk. Han har doktorgrad innen bioteknologi/proteinmodulering, mastergrad innen biokjemi/enzymkinetikk og er i ferd med å fullføre masterutdanning ved BI innen forretningsutvikling, innovasjon og entreprenørskap. Han har blant annet erfaring som forskingsdirektør i Affitech og fra bedømmelseskomiteer i Norsk Forskningsråd for innovasjonssøknader.

Arbeidsoppgavene i Helgelandssykehuset vil være oppfølging av helseforetakets forskingsstrategi, stimulere til økt forskingsaktivitet, veiledning i søknadsprosesser og ta en sentral rolle i helseforetakets satsing på innovasjon og bruk av ny teknologi. Herald Reiersen begynner i stillingen 1. oktober. Han er gift og har to barn.

Direktør psykisk helse og rus

Rune Holm kommer til Helgelandssykehuset fra stillingen som seksjonsleder HR Ressursstyring og arbeidsgiverpolitikk i Nordlandssykehuset HF. Bakgrunnen er befalsutdanning fra forsvaret, sykepleierutdanning med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og han har master i helseledelse. Han har tidligere blant annet vært assisterende leder av spesialpsykiatrisk avdeling og leder for akuttpsykiatrisk avdeling i Nordlandssykehuset. Rune Holm er samboer med til sammen fem barn der ingen er felles. Han begynner i stillingen 1. desember.

Artikkeltags