Enhetsleder Odd Magne Rønning: – Vi har et godt utbygd ambulansetilbud på Helgeland

– Vi kan ikke gi noen absolutt garanti for at det ikke kan skje forsinkelser med ambulansene også i dag.