Fikk innsyn i sykehuspapirer etter flere klagebrev

Hanne Nora Nilssen, som leder Alstahaug Venstre, har lenge forsøkt å få innsyn i dokumenter tilknyttet den pågående sykehusprosessen på Helgeland.

Hanne Nora Nilssen, som leder Alstahaug Venstre, har lenge forsøkt å få innsyn i dokumenter tilknyttet den pågående sykehusprosessen på Helgeland. Foto:

DEL

Alstahaug Venstre skriver i en pressemelding at leder Hanne Nora Nilssen, som i midten av april ba om innsyn en rekke dokumenter knyttet til den pågående prosessen rundt endring av sykehusstruktur på Helgeland, nå har fått bevilget innsyn i disse. Dette etter flere klagebrev til sykehusstyret, samt Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan styret i Helgelandssykehuset har håndtert denne saken, og spesielt styreleder Dag Hårstad. Hårstad har overfor meg vært imøtekommende og tydelig på at prosessen skal være åpen, forutsigbar og transparent, slik at alt det Helgelandssykehuset foretar seg skal være etterprøvbart. Jeg ser faktisk allerede nå at administrasjonen har endret sin praksis, og det er bra, sier Hanne Nora Nilssen i pressemeldingen. 

Alstahaug Venstre skriver at Nilssen fikk tilsendt en pakke med dokumenter fra Helgelandssykehuset på onsdag. Dokumentene som Nilssen mottok var blant annet kopi av interne notater og møtereferater fra nylige gjennomførte skypemøter med Deloitte.

– Skal vi som innbyggere ha tillit til Helgelandssykehuset og prosessen de nå kjører, er åpenhet og transparens alfa og omega. Det forplikter også administrasjonen. De må sørge for at det de holder på med blir etterprøvbart, og da kan de ikke drive med muntlig saksbehandling og ikke svare på innsynskrav, avslutter Nissen.

Artikkeltags