Vefsn kommune roser Menon for samfunnsanalysen

Av

Vefsn kommune berømmer konsulentselskapet Menon for godt arbeid med samfunnsanalysen knyttet til framtidig plassering av et nytt sykehus for hele Helgeland.