Nå er det bestemt hvem som skal utføre samfunnsanalysen

Helgelandssykehuset har avgjort hvem som skal gjennomføre samfunnsanalysen, og hvem som får oppdraget med å oppdatere den alternativskillende økonomiske analysen.