Det er kommet inn to alternative forslag om framtidas sykehus på Helgeland - ett speilvender Huldas innstilling