– Vi har mottatt tilbakemeldinger om at fagmiljøet i Helgelandssykehuset Mo i Rana har forsøkt å påvirke partigrupper som deltar på fylkestinget

Det sier fire tillitsvalgte som jobber i Helgelandssykehuset Mosjøen og Sandnessjøen. De ønsker å gjøre Helse Nord oppmerksom på denne påvirkningen.