8. januar fikk prosjektdirektøren delegert mer ansvar for konseptfasen. Nå sier sykehusdirektør at stillingen skal lyses ut

Løvstakken skal jobbe delegert med å forberede konseptfasen for Helgelandssykehuset 2025, både med innhold og drift. Alt skal skje i en egen organisasjon som opprettes, og som inkluderer både egen styringsgruppe og kostnadssted med eget budsjett.