Sykehuslegene i Rana har tro på resepten med to sykehus: – God medisin for å trygge pasienter og beholde fagfolk

Sykehuslegene ved Helgelandssykehuset Mo i Rana mener forslaget med stort akuttsykehus i Rana og akuttsykehus i Sandnessjøen er den beste løsninga, også for å holde på fagfolk.