Stor usikkerhet om Mosjøen: – Det kommer an på konseptfasen og framtidig sykehustomt