Ingen kritikkverdige forhold i noen av varslingssakene konkluderer ekstern rapport

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Hulda Gunnlaugsdôttir ved Helgelandssykehuset.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Hulda Gunnlaugsdôttir ved Helgelandssykehuset. Foto:

Ingen av varslerne har fått medhold i de til sammen fire varslingssakene bestående av 22 påstander om kritikkverdige forhold ved Helgelandssykehuset. Det konkluderer KPMG i sin granskningsrapport, skriver Helgelandssykehuset i ei pressemelding.

DEL

(iSandnessjøen) Styret behandlet i går kveld rapporten fra KPMG, som ble engasjert for å gjennomføre en gransking av varslene på ansatte ved Helgelandssykehuset. Gjennom 5 måneders omfattende gransking av en stor mengde dokumenter, intervjuer av til sammen 24 personer, slår KPMG fast at det ikke er avdekket noen kritikkverdige forhold. Styret opplever at granskingsdivisjonen i KPMG har gjort jobben sin som en profesjonell og uavhengig tredjepart, og slutter seg til de konklusjoner KPMG har kommet fram til.

– Jeg er tilfreds med at vi nå kan slå fast at de alvorlige påstandene om maktmisbruk og manipulering ikke er saklig begrunnet. Dette er svært viktig for dem som er direkte berørt, men også for Helgelandssykehuset. Det har ikke framkommet forhold rundt påståtte prosessfeil som gjør at det endelige beslutningsgrunnlaget fra administrerende direktør, som skal legges fram for beslutning i styret den 28. november i år, kan trekkes i tvil. Vi kan nå ha fullt fokus på de viktige oppgavene sykehuset står overfor, sier Dag Hårstad, styreleder ved Helgelandssykehuset.

– Det ligger mye læring i en sak som den vi nå har vært gjennom og har behandlet. Det er nødvendig å heve kompetansen i foretaket på varslingsrutiner og gjeldende regelverk. Det er et alvorlig problem at så mange har sluttet opp om varsler med uriktig og misvisende faktagrunnlag, fortsetter Hårstad.

ANSTATTEREPRESENTANTENE: Dag Christian Johansen, NSF, Nils Petter Rundhaug, DNLF, Anja Sjåvik, Delta, 
Anders Ringkjøb, Fagforbundet.

ANSTATTEREPRESENTANTENE: Dag Christian Johansen, NSF, Nils Petter Rundhaug, DNLF, Anja Sjåvik, Delta, Anders Ringkjøb, Fagforbundet. Foto:

Ansattrepresentantene slutter seg til rapporten

I ei pressemelding skriver også ansattrepresentantene, Dag Christian Lorentzen Johansen, Nils Petter Rundhaug, Anja Sjåvik og Anders Ringkjøb, ved Helgelandssykehuset at de støtter opp om funnene til KPMG:

«Kjære kolleger

Den siste tiden har vært krevende for mange ansatte i Helgelandssykehuset. Vi har stor forståelse for at den pågående prosessen har vært tøff å stå i, noe vi deler med dere.

I en tid allerede preget av 2025 prosessen har varslingssaken kommet som en tilleggsbelastning.

KPMG har nå som uavhengig aktør gransket og konkludert i sakene. Utfallet av varslingssakene er nå klart, og dette slutter vi oss til både som ansattvalgte i styret og arbeidstakere. Vi har, som resten av styret, full tillit til det arbeidet som KPMG har gjort og står fullt og helt bak det vedtaket som styret har gjort i saken.

Alle ansatte har et ansvar for å skape et godt samarbeidsklima mellom kolleger og enhetene på Helgeland. Vi lever i dag svært gode tjenester til befolkningen, og vi oppfordrer alle kolleger til å se framover og jobbe i fellesskap for et enda bedre tilbud i framtiden.

Ansattrepresentantene i Helgelandssykehusets styre ønsker ikke å uttale seg ytterligere utover denne pressemeldingen.

Anja Sjåvik, Delta, Dag Christian Johansen, NSF, Nils Petter Rundhaug, DNLF, Anders Ringkjøb, Fagforbundet»

iSandnessjøen oppdaterer saken!

Artikkeltags