Advarsel fra de 12 kommunene: Fare for stor pasientlekkasje hvis sykehuset legges til Mo

Av

Det er stor pasientlekkasje fra Helgeland til andre helseforetak, avslører høringsuttalelsen til de 12 ordførerne på Helgeland.

Artikkeltags