Styret vil ha kommunene med på å definere kriteriene for en samfunnsanalyse

Styret i Helgelandssykehuset har vedtatt at det skal gjennomføres en samfunnsanalyse. Tirsdag ble det klart at de ønsker at kommunene skal spille en sentral rolle i forslag til hvordan analysen skal gjennomføres.