Helgelandssykehuset: Nå er konkurransen om samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur kunngjort