Håper på ett sykehus: – Best for fagmiljøet, kreftkirurgien, utdanningen og pasientene på Helgeland

Spesialistene ønsker ett sykehus og mener det vil gi fordeler for både legespesialister, leger i spesialisering og pasienter. - Dette vil være et sykehus for framtiden.