Waage jobber fortsatt for et større sykehus på Mo: – Dette vil gi det beste tilbudet på Helgeland