Geir Waage etter Helse Nord-vedtak: – Vi kan ikke akseptere det flertallsvedtaket som er gjort