– De ansatte som berøres vil neppe flytte til «Sandnessjøen eller omegn»

Ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie var til stede i Oslo.

Ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie var til stede i Oslo. Foto:

Rana-ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie er tilfredse med at helseminister Høie i dagens foretaksmøte i Helse Nord er klar på at det fortsatt skal være sykehus i Mo i Rana. Likevel er de overrasket over at helseministeren ikke har avvist at ledelsesfunksjonene skal flyttes fra Rana.

DEL

- I dag er vi lettet og fornøyde over at enhver tvil om fremtiden til sykehuset i Mo i Rana er ryddet av veien. Vi vil rette en stor takk til de sykehusansatte og til alle som har engasjert seg og stilt opp for sykehuset vårt. Deres stemme har blitt hørt, sier Waage og Sollie i en pressemelding fra Rana kommune.

Dagens foretaksmøte setter med dette punktum for diskusjonene om sykehusstrukturen på Helgeland. Sykehuset i Mo i Rana skal også i framtiden gi trygghet og gode helsetjenester til befolkningen, både i Rana og på Helgeland. Sykehuset videreføres som et fullverdig sykehus med akuttberedskap, fødeavdeling, indremedisin, kirurgi og ortopedi.

– Vi forblir et sykehus med full akuttkirurgisk beredskap på Helgeland, sier Waage.

– I tillegg viderefører vi driften ved sykehuset i de lokalene vi har. Dette er en stor fordel for helseforetaket, fordi vi da slipper de store investeringskostnadene et nytt sykehusbygg vil medføre. Disse pengene kan da heller brukes til å sikre gode tjenester til befolkningen, til nytt medisinsk utstyr i Mo i Rana og Sandnessjøen og til å sikre fortsatt god kompetanse hos de sykehusansatte.

– Lokaliseringen av sykehuset i «Sandnessjøen og omegn» skal avgjøres senere. Dette må gjøres slik at vi unngår krevende lokaliseringsdiskusjoner i sør og slik at investeringskostnadene til et nytt sykehusbygg er til å bære. Er det noe Helgelandssykehuset trenger nå, er det ro og økonomisk bærekraft.

I dag er det vedtaksfestet at hovedkontoret og ledelsen ved helseforetaket skal ligge i Mo i Rana. Helseministeren stadfestet vedtaket til Helse Nord. I Helse Nord sitt vedtak framgår det at helseforetakets hovedkontor og ledelse skal flyttes fra Mo i Rana og til Sandnessjøen. Dette vekker reaksjoner.

– Jeg er overrasket over at helseministeren ikke har avvist at ledelsesfunksjonene skal flyttes fra Rana. De ansatte som berøres vil neppe flytte til «Sandnessjøen eller omegn». Helseforetaket vil da miste viktig kompetanse. Det er bekymringsfullt, sier Waage.

Ordføreren og varaordføreren sier at de vil se på alle sider av vedtaket om å flytte ledelsen. Mange spør seg om dette kan gjøres uten noen form for drøftelse eller høring. Eller om det bryter med helseforetaksmodellen at foretaksmøtet tar stilling i slike diskusjoner som strengt tatt ligger til helseforetaket å avgjøre.

– Svaret på dette har vi ikke i dag, avslutter Waage og Sollie.

Artikkeltags