Fylkestinget ønsker to sykehus på Helgeland: – Propagandakverna fra Rana har fungert