Drøftet sykehusrapporten bak lukkete dører

Torsdag drøftet ordførere og rådmenn i Helgelandssykehusets nedslagsfelt den nye samfunnsanalysen fra Menon Economics.