Helseministeren inviterer til toppmøte om sykehus i Mosjøen: – Jeg ønsker å høre kommunenes synspunkter

Helseminister Bent Høie har invitert nyvalgte helgelandsordførere til et møte for å få deres synspunkter på framtidig sykehusorganisering på Helgeland.

DEL

Møtet finner sted på Kulturverkstedet i Mosjøen torsdag formiddag. Den nye fylkesrådslederen som er identisk med den gamle – altså Tomas Norvoll – er også invitert til møtet med helsestatsråden.

– Som kjent pågår det arbeid med framtidig sykehusstruktur på Helgeland, hvor fem ulike alternativer i tillegg til 0-alternativet nå utredes. Jeg har tidligere møtt de fleste ordførere på Helgeland i forbindelse med saken. Jeg har derfor et ønske om å møte dere nye ordførere og fylkesrådsleder etter kommune- og fylkesvalget, hvor jeg ønsker å høre kommunenes synspunkter, heter det i invitasjonen fra helsestatsråden.

Møtet sendes i samarbeid med NRK direkte på våre hjemmesider, og sendingen kan du se i videovinduet over fra klokka 11.00.

Helseminister Bent Høie på Ranabesøk. Bl.a. på Bakeribygget og Rana Sykehus.

Helseminister Bent Høie på Ranabesøk. Bl.a. på Bakeribygget og Rana Sykehus. Foto:

Forventninger

Høie åpner for at hver kommune kan stille med to politikere, og fylkeskommunen med tre. Møtet er åpent for mediene og inviterte deltakere. Det er altså ikke et møte som er åpent for alle som ønsker å følge sykehusprosessen.

Fra Vefsn stiller avtroppende ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) og påtroppende ditto, Berit Hundåla (Sp), på møtet. Grane stiller med nyvalgt ordfører, Ellen Schjølberg (Sp), mens Hattfjelldals representanter er Sølvi Andersen (Ap) og ordfører Harald Lie (Sp).

– Mine forventninger til møtet er at vi skal kunne synliggjøre at 12 kommuner sør for Korgfjellet fortsatt står samlet om at vi ønsker ett stort sykehus plassert sør for Korgfjellet, sier Harald Lie.

Tre spørsmål

I invitasjonen gjør Høie det klart at han ønsker svar på tre spørsmål fra møtedeltakerne:

  • Hvilke av de 6 alternativene er det kommunen primært ønsker som løsning?
  • Hvis kommunen ønsker ett stort akuttsykehus, og tre DMSer på Helgeland, mener kommunen at dette er så avgjørende for det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet for Helgeland at kommunen aksepterer alle de tre lokaliseringsalternativene for det store akuttsykehuset (2a 1-3)?
  • Hvis kommunen ønsker ett stort akuttsykehus, og tre DMSer på Helgeland, men konklusjonen blir ett annet lokaliseringsalternativ enn det kommunen ønsker for det store akuttsykehuset, mener kommunen da at det hadde vært bedre med ett stort akuttsykehus, ett akuttsykehus og to DMSer på Helgeland?

Han ber også om at i de tilfeller grupper av kommuner har sammenfallende syn på disse tre spørsmålene oppfordres de til å la en representant svare på vegne av gruppen.

– De 12 kommunene som ønsker ett stort sykehus sør for Korgfjellet står fortsatt fast på det standpunktet. Det kan Høie få skriftlig dersom han ønsker det, sier Jann-Arne Løvdahl.

Har ikke konkludert

Avslutningsvis i invitasjonen gjør Høie det klart at han ennå ikke har tatt stilling i saken og at han kun ønsker å lytte til de politiske meningene knyttet til framtidig sykehusstruktur.

– Styrene både i Helgelandssykehuset og i Helse Nord skal på selvstendig grunnlag vurdere saken. Jeg vil ta stilling til saken på bakgrunn av behandlingen i styret i Helgelandssykehuset og i styret i Helse Nord, skriver helsestatsråden i invitasjonen.

Artikkeltags