Vefsningene knep igjen pengeboka under TV-aksjonen - sjekk hvem som har bidratt mest på Helgeland

I år går pengene fra TV-aksjonen til Care Norge, og de foreløpige tallene viser at organisasjonen totalt har fått inn over 220 millioner kroner.