Isete og skavlete i fjellet på Helgeland - fare for «blindholke»

Rimelig bra: Føreforholdene på fjllet er rimelig bra nå.

Rimelig bra: Føreforholdene på fjllet er rimelig bra nå.

Artikkelen er over 2 år gammel

Mye sterk vind og langvarig kulde uten nedbør etter tidligere mildvær i januar, har gitt et hardt, skavlete og isete føre i høyfjellet i Nordland og Troms.

DEL

På Sør-Helgeland viser undersøkelsene at snødybden i området er stort sett 50 – 80 cm. Bra skiføre, men noe varierende. I vestlige/lavere skogområder er det delvis et skarelag litt nede i snødekket. I fjellskogen, spesielt i øst, er det bedre forhold.

I fjellet og på vindutsatte steder er det hardt og til dels meget skavlete – topper/rabber er avføket. I vestlige fjellområder er det delvis isete, vær obs.

Nysnø de kommende dager vil legge seg oppå is og kunne skape «blindholke».

Det er god is på vatna, fra 40 – 50 cm og tykkere. Isen på deler av Røsvatn er nylagt og må fortsatt regnes som usikker. Elver og bekker er stort sett islagt, men vær obs på hengende is og åpne partier.

På Nord-Helgeland meldes det om god is og bra snødekke på de aller fleste vatn. På de store vatna har mye av snøen blåst bort. Is målingene viser hel is mellom 30 og 75 cm uten overvatn.

– Til tross for mye vind i det siste er skiforholdene rimelig bra. De store vatna har til dels et veldig hardt og ujevnt underlag. I bjørkeskogen er det stort sett et tynt skarelag under nysnøen. Vær obs på at på utsatte partier i fjellet er det nesten ikke snø, sier Arild Bjørge i Statskog Fjelltjenesten.

I grensetraktene ser det ikke ut som mildværet tidligere i vinter har påvirket forholdene særlig grad. I mer kystnære strøk er det en del is i fjellet som kan gjøre det utfordrende å ferdes.

Artikkeltags