Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan SNO bøtelegge skuterkjørerne med inntil 3000 kroner

Artikkelen er over 3 år gammel

Flere av kommunene på Helgeland har åpnet deler av det kommunale løypenettet for snøscooter, i tillegg til at en del førere kjører på dispensasjoner eller annet hjemmel. Det er myndighetene som er ansvarlige for at motorferdsel i utmark skjer etter gjeldende lover og regler, men nytt av året er at Statens naturoppsyn (SNO) er blitt gitt hjemmel til å ilegge gebyr for mindre overtredelser.

Hensikten er ifølge direktør Pål Prestrud i SNO å kunne løse mindre alvorlige overtredelser, uten at saken blir anmeldt til politiet.

– Formålet med det nye virkemiddelet er å kunne løse «enkle» og mindre alvorlige saker uten å anmelde til politiet. Hensikten er å bidra til å sikre at regelverket blir fulgt, og at veien blir kort fra forholdet avdekkes til det følges opp med en reaksjon, sier Prestrud i en pressemelding.

Fra 500 kroner til 3000 kroner

Gebyr blir i utgangspunktet ilagt på stedet. Det er aktuelt å gi gebyr både for lovbrudd som fram til nå er straffet med forelegg, og for forseelser som er håndtert ved å informere om regelverket. Som før vil mer alvorlige lovbrudd bli anmeldt. Det samme gjelder gjentatte tilfeller av isolert sett mindre alvorlige tilfeller.

Strafferettslige reaksjoner, hovedsakelig i form av forelegg, skal fortsatt være hovedregelen. Grensen for hvilke overtredelser som fører til overtredelsesgebyr er satt relativt lavt, og størrelsen på gebyrene spenner fra 500 kroner til 3 000 kroner.

Sett deg inn i reglene

– Vi håper og tror at innføringen av overtredelsesgebyret kan bidra til å hindre en økning i ulovlig kjøring, og at det å ilegge gebyr kan supplere de virkemidlene som brukes i dag. Uansett råder vi alle som planlegger å bruke snøskuter til å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder, sier Prestrud og opplyser at SNO vil være til stede i terrenget i helger, ferier og på godværsdager i vinter og samarbeider med politiet om kontrollene.

– Det gjør at både fleksibiliteten og kapasiteten blir større. Hensikten er ikke å få tatt flest mulig, men å få folk til å følge reglene som gjelder for å kjøre snøskuter.

Carl Norberg har regionalt fagansvar for motorferdsel for SNO i Nordland, og koordinerer det oppsynsarbeidet som gjøres av SNO og Statskog Fjelltjenesten i fylket. Han forteller at innretningen på kontrollvirksomheten er variert:

– Vi har tilstedeværelse i skuterløypene for å påse at folk overholder de kommunale forskriftene, vi kontrollerer nødvendige dispensasjoner, og vi har fokus på kjente problemområder med lekekjøring i skog og i fjellet, sier Norberg.

– En del av kontrollvirksomheten utføres med helikopter, og de siste årene er en stor andel av antall anmeldelser knyttet til kontroll ved hjelp av helikopter. Selv om SNO betaler helikopteret flys det kun når politiet deltar og har den operative ledelsen av kontrollen.

Les også: Nå åpner skuterløypene i Vefsn: - Lenge siden det har vært så gode forhold

SNO opplever samtidig i mindre grad enn tidligere at folk unndrar seg kontroll ved å forsøke å stikke av. Norberg advarer mot at politiet opptrer ofte nokså resolutt i slike tilfeller ved å inndra førerkort i tillegg til bot.

Følgende overtredelser kan føre til at fører av snøskuter blir ilagt gebyr:

Unnlate å vise gyldig førerkort, hvis du blir pålagt det.

Unnlate å vise tillatelse du er pliktig å ha med, hvis du blir pålagt det.

Unnlate å vise fram utfylt kjørebok, hvis du blir pålagt det, i tilfeller hvor det kreves kjørebok for å ha lov til å kjøre.

Kjøring til tider på døgnet – eller på helgedager, helligdager og lignende – hvor vilkårene, eller kommunale forskrifter, sier at det ikke er lov å kjøre.

Kjøring i løype til tider på døgnet eller på særskilt angitte dager (som helgedager og helligdager) der kjøring er forbudt etter kommunal forskrift etter motorferdselloven § 4a.

Kjøring i strid med regler i kommunale forskrifter etter forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark § 4a som angir hvordan man skal kjøre i områder hvor rasting er tillatt.

 

Kommentarer til denne saken