Sykehusstrukturen på Helgeland er i endring, og denne endringen vil definere helsetjenesten for en tredjedel av befolkningen i Nordland. Valget står mellom dagens løsning med tre sykehus, eller å bygge ett eller to nye som skal erstatte disse. Og skal det bygges nytt sykehus, er det store spørsmålet hvor det skal ligge. Saken om sykehusstrukturen er nå sendt ut på høring, men fylkestinget skal ikke behandle saken.

- Det høyeste folkevalgte organet i Nordland kunne nå ha uttalt seg om saken, men fylkesrådet har satt en stopper for det. For store deler av fylket vil dette bli den viktigste politiske saken i årene som kommer, og det at vi heller bruker tid på omklassifisering av 200 meter vei i Nesna enn på sykehussaken, viser manglende slagkraft, sier en oppgitt Ingeborg Steinholt, gruppeleder for Rødt på fylkestinget til en pressemelding fra Rødt.

Denne uken håper Steinholt derfor å få svar på hva som er bakgrunnen for at fylkestinget ikke får uttale seg om en så viktig sak. Men dette er ikke første kontrovers knyttet til Helgeland 2025.

I 2015 ble det satt ned flere store grupper med fagfolk som skulle jobbe med å lage planen for den nye sykehusstrukturen. Mange av dem der har underveis uttrykt misnøye fordi de ikke har opplevd at rådene de har kommet med har blitt tatt til etterretning. I mai toppet konflikten seg da 26 fagfolk gikk ut og sa at de ble holdt som gissel, og ikke hadde noen reell påvirkning.

- Her har man bestilt ei demokratisk forankring bak et vedtak som nok allerede er bestemt bak lukkede dører for lenge siden, og når fagfolkene nekter å gi det, så ignorerer man dem, konkluderer Steinholt.

Hun mener dette bare er å forvente, siden man har innført en modell å organisere sykehus på som er alt annet enn demokratisk, og som legger opp til at sykehusene skal oppføre seg som butikker. Politikerveteranen mener derimot at man bør kunne forvente bedre av fylkestinget, som skal være et demokratisk styrt organ.

- Er det én ting distriktsopprøret viser er det at folk er lei av å ikke bli hørt. Da er det både trist og rart at vi ikke har en ordentlig prossess som lar folk få si hva de mener, avslutter Steinholt, som også er tredjekandidat til stortingsvalget for Rødt.