UiT-rektor skal ha fått beskjed fra Kunnskapsdepartementet om å holde seg unna Helgeland: - Jeg vil ikke kalle det en instruks, men en sterk anmodning