Herøy har den sunneste kommuneøkonomien

Varaordfører i Herøy kommune, Elbjørg Larsen, har grunn til å juble over kommunens økonomiske resultat for 2017.

Varaordfører i Herøy kommune, Elbjørg Larsen, har grunn til å juble over kommunens økonomiske resultat for 2017. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Herøy kommune gjør det best på Helgeland og har et driftsresultat på 6,2 prosent. Deretter følger Vevelstad og Rana som hadde driftsresultat på henholdsvis 5,3 og 4,9 prosent i fjor. Tallene som framkommer er resultat i prosent av brutto driftsinntekt.

Som det framkommer av tabellen er det Hemnes kommune som gjør det dårligst på Helgeland. De har et driftsresultat på minus 2,4 prosent og havner dermed på Kommunal Rapports 10 på bunn-liste. Også Leirfjord sliter. De hadde også et negativt driftsresultat i fjor. Hattfjelldal som nå er i gang med et stort omstillingsprosjekt, berger seg så vidt over streken.-

Avdelingsdirektør Rune Bye i KS sier til Kommunal Rapport at det er bra at kommunene også i 2017 får et så godt resultat. Han påpeker at skatteveksten i kommunesektoren er en av forklaringene på resultatet. Han tilføyer imidlertid at dette er engangsinntekter som ikke videreføres til kommende budsjettår.

Bye sier til Kommunal Rapport at mange kommuner de siste 2–3 årene har bygget opp økte buffere igjennom fondsavsetninger.

– Samtidig ser vi at kommunesektoren har en økende gjeldsgrad som kan gi utfordringer hvis renta øker, sier Bye.

Dette er helgelandskommunenes driftsresultat (i prosent av brutto driftsinntekt)

Kommune

2014

2015

2016

2017

Vefsn

-1,1

2,9

5,8

3,4

Hattfjelldal

7,9

22,9

8,6

1,0

Grane

-0,6

2,4

3,1

3,4

Leirfjord

0,1

2,5

4,5

-1,5

Alstahaug

0,4

0,9

-0,5

1,8

Dønna

-2,6

2,8

5,6

3,9

Herøy

2,6

2,7

4,7

6,2

Vevelstad

1,5

2,8

2,3

5,3

Brønnøy

-3,6

-0,7

5,0

2,7

Sømna

-1,0

3,1

1,4

2,1

Vega

2,4

4,4

1,3

.

Rana

1,9

7,1

6,3

4,9

 Hemnes

6,3

11,3

0,9

-2,4

Nesna

2,0

0,2

2,4

3,7

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken