SAS om Hauan: - Vi mener denne utbyggingen er en feil prioritering

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Flyselskapene er bekymret for at en ny storflyplass i Rana vil gi høyere flyavgifter og billettpriser. Det skriver NRK.

Ved hjelp av 600 millioner kroner fra Rana kommune og næringslivet i regionen håper Polarsirkelen lufthavnutvikling å starte jobben med å bygge en ny storflyplass på Helgeland allerede til neste år. Målet er at flyplassen kan stå ferdig når de statlige midlene på 1,4 milliarder kroner er på plass i 2024.

Magert trafikkgrunnlag

Widerøe mener de kan gi et godt flytilbud til og fra flyplassen, mens SAS på sin side frykter at trafikkgrunnlaget kan bli for magert til at det kan bli lønnsomt.

– SAS er et flyselskap, og vi ser etter businessmuligheter der det måtte ligge. 8–10 år før realisering er det altfor tidlig å si om SAS vil fly fra Hauan. Per i dag er ikke denne flyplassutbyggingen noen fordel for oss. Med så tynt trafikkgrunnlag, mener vi denne utbyggingen er en feil prioritering, sier Ove Myrold, som er direktør for samfunnskontakt og infrastruktur i SAS, til NRK.

Siden luftfarten i Norge er selvfinansiert tror SAS den nye flyplassen vil gi økte kostnader for flyselskapene – som igjen vil ramme passasjerene.

Urbanets rapport fra 2015 konkluderte med at det er mest lønnsomt å beholde dagens lufthavnsstruktur på Helgeland. Myrold sier SAS ikke har noen grunn til å betvile analysen, og at hele flyplassprosjektet er kontroversielt.

- Man har ikke har funnet en løsning for hele Helgeland. Det lykkelige her er at ingen av de andre to blir lagt med. Det ville være uheldig for de samfunnene, mener Myrold som samtidig understreker at det ikke er plass til to aktører på lengre distanser med jetfly på en så liten flyplass.

- Dersom Norwegian kommer først, kommer ikke vi etter, slik jeg ser det.

Også Norwegian frykter økte avgifter, og er avventende til om de vil etablere et tilbud på Hauan.

– Det er altfor tidlig å si noe om hvorvidt selskapet vil benytte flyplassen og hvilke ruter som da eventuelt vil være aktuelle. Alle store samferdselsprosjekter har en prislapp og vi er bekymret for at en utbygging som dette vil føre til økte avgifter for flyselskapene og dermed også høyere billettpriser for kundene, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Underskuddsprosjekt

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO luftfart mener den nye flyplassen i Rana kan bli en av flyplassene i Norge som vil gå med størst underskudd, over 50 millioner kroner i året. Den regningen mener direktøren flyselskapene og i neste runde de reisende i form av høyere flyavgifter på flybillettene, må ta.

– I tillegg er investeringskostnadene anslått til å bli betydelig høyere enn det man opprinnelig la til grunn. Sånn sett vil det forverre prosjektets økonomi, sier Lothe til statskanalen.

Daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling reagerer på uttalelsene fra SAS og NHO luftfart.

– Det er ikke flyselskapene som skal finansiere dette løftet. Den nye flyplassen vil ikke gi økte avgifter, men tvert om en kraftig vekst i passasjertallet og dermed økte inntekter både for Avinor og Norge, sier Johansen til NRK.

Artikkeltags