Lokalt samarbeid for å fjerne oljetanker: - Har skrekkeksempler der naboeiendommer måtte rives etter lekkasje

Samarbeider om å bli kvitt oljetanker på Helgeland. F.v. Øystein Johansen, Norsk Saneringsservice, Espen Aufles Hansen, RørPro og Kari Kanten, Retura SHMIL

Samarbeider om å bli kvitt oljetanker på Helgeland. F.v. Øystein Johansen, Norsk Saneringsservice, Espen Aufles Hansen, RørPro og Kari Kanten, Retura SHMIL Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Fra 2020 ikke lenger er lov å fyre med fossilt brensel i norske bolighus. Dermed må oljetankene som da blir overflødige, opp og bort. Statseide Enova kan gi økonomisk tilskudd til huseiere som satser grønt, og at støtten også kan inkludere fjerning av oljetank og fyrkjele.

– De som fyrer med olje eller har oljetanker gravd ned på eiendommen sin må kvitte seg med dem innen et par år. Det finnes alternativ til bruk av oljekjel for framtiden, men da må man gjøre om oljekjelen til en kjele som benytter biobrensel til fyring. Bio-brensel er et dyrt alternativ til oppvarming, og vil absolutt ikke lønne seg i forhold til for eksempel en varmepumpe, sier prosjektleder Espen Aufles Hansen i rørleggerfirmaet Rørpro.

Innviklet prosess

Jobben med å bytte varmekilde på en forskriftsmessig måte, er derimot ikke noe de fleste kan gjøre på egen hånd. Sammen med driftsleder Øystein Johansen i Norsk Saneringsservice begynte Aufles derfor å prate om et samarbeid i fjor høst.

– Det er forskjellige fagfelt som berøres, og det er ikke så lett for den vanlige mannen i gata å vite hvilke krav som stilles for å motta støtten fra Enova. Vi har derfor gått sammen med Elektriker'n og Retura SHMIL i tillegg, slik at dem som vil bytte varmekilden til fornybar energi får den hjelpen de trenger, sier Aufles Hansen.

– Og det betyr i praksis?

– Det er mange tekniske kriterier og dokumentasjon som må opprettholdes rundt en slik prosess, i tillegg til ansvarsretten. Vann til vann-varmepumper og luft til vann-varmepumper er det vi mener egner seg best til å erstatte oljefyringen, og for å velge en økonomisk besparende varmepumpe med nok effekt til oppvarming, så må varmepumpen dimensjoneres rett i forhold til bygget den skal varme opp. Vi er praktisk sett en gjeng som samarbeider slik at erstatningen av oljekjelen blir en enklere prosess for den vanlige mannen i gata, sier Aufles Hansen.

Investering for framtiden

– Koster dette mye for kundene?

– Det vil jo selvsagt medføre en kostnad der og da, men støtten fra Enova vil jo komme med i regnestykket. Så er jo moderne varmesystemer veldig energibesparende, og i det lange løp vil kundene kunne spare store beløp, sier Aufles Hansen som i løpet av kort tid sender ut brosjyrer til alle husstander på Sør-Helgeland.

– Alle som har oljefyring er potensielle kunder. Vi er jo prisgitt at kundene er miljøbevisste, men i tillegg er det mange oljetanker som ligger nedgravd i hagene uten at folk er klare over det. Skulle det gå hull på noen av disse kan kostnadene fort gå fra huseiers egen lomme, og vi har skrekkeksempler der naboeiendommer måtte rives etter oljelekkasjer, sier Øystein Johansen.

Hans jobb er å sørge for at oljetankene blir fjernet etter forskriftene og at all nødvendig dokumentasjon følger med. Det er dermed ikke bare bare å grave den opp selv og levere på søppelfyllinga.

– Det kommer en og annen oljetank med jevne mellomrom til oss, men vi tar ikke imot tanker som ikke er sanert. Vi får rett og slett ikke levert den videre til gjenvinning uten en saneringsrapport, og det er derfor vi er med på dette samarbeidet. Det gjør at ting går rett for seg hos alle involverte parter, sier daglig leder Kari Kanten i Retura SHMIL.

Artikkeltags