Helgeland Sparebank leverer forbedret halvårsresultat

Adm. dir Hanne Nordgaard i Helgeland Sparebank.

Adm. dir Hanne Nordgaard i Helgeland Sparebank.

DEL

(Rana Blad) Det er i en pressemelding fra Helgeland Sparebank banken legger frem resultatet for første halvår 2019.

Det viser et resultat før skatt på 178 millioner kroner, noe som er en forbedring fra samsvarende resultat for første halvdel av fjoråret med 35 millioner kroner.

Som en følge har banken en egenkapitalavkastning på 8,1 prosent.

I pressemeldingen skriver banken at det er hard konkurranse i markedet og innlånskostnadene har økt, men at banken likevel har økt sine inntekter tross økte kostnader tilsvarende fire millioner kroner fra første halvår i fjor til første halvår i år.

Provisjonsinntektene er økt med én million kroner i samme periode. Banken rapporterer også om et tap på utlån i første halvår av 2019 på 0,12 prosent av forvaltningskapitalen, noe som er en nedgang fra 0,58 prosent i samme periode i 2018.

Banken rapporterer at 12 måneders utlånsvekst utgjorde 4,7 prosent og at 66 prosent av bankens utlån består av lån til privatpersoner. 90 prosent av innskuddene i bankens innskuddsmasse på 18,3 milliarder kroner kommer fra kunder på Helgeland, mens tilsvarende tall for utlån er 82,4 prosent av 28,5 milliarder kroner.

– Dette forteller en sterk historie om Helgeland Sparebanks posisjon som lokalbanken på Helgeland. Vi er til for Helgelendingene og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom å være en lokal verdiskaper og en lokal drivkraft, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard i en kommentar.

Banken viser videre til at fremtidsutsiktene og vekstmulighetene for Helgeland synes å være gode, tross sårbarhet for en styrket krone, og nevner blant annet at eksporten fra Helgeland når stadig nye rekordnivåer samt høy aktivitet i alle regionens vekstnæringer.

Videre viser banken til at arbeidsledigheten på Helgeland (1,5 prosent) er langt lavere enn snittet for Norge som helhet (2,1 prosent), samt at boligprisene viser en økning på 2,7 prosent for eneboliger og 6,6 prosent for leiligheter. Det i et marked der omsetningen av boliger er markert høyere enn tidligere år. I rapporten viser banken også til at gjennomsnittet for prisoppgang i Norge over de siste 12 månedene har vært 1,3 prosent.

Artikkeltags