Nå ønsker Helgeland Reiseliv å sjekke ut hvordan Helgeland kan bli et helårsreisemål. Reiselivsselskapet har søkt om midler til et forprosjekt som skal gi svar på hvilke muligheter som finnes.

Sverre Løvold Strand ved Fru Haugans Hotel i Mosjøen samt Stian Guttormsen ved Scandic Syv Søstre i Sandnessjøen er begge med i styringsgruppa for prosjektet, sammen med ledere fra Scandic Meyergåden og Thon Hotel Brønnøysund.

Prosjektet har ei total ramme på 300.000 kroner. I dag, tirsdag, behandler fylkesrådet i Nordland en søknad om 150.000 kroner i støtte til prosjektet. Resterende 150.000 kroner er tenkt finansiert med tilskudd fra Helgeland Reiseliv samt tilsvarende bidrag fra  bedrifter som skal være med på prosjektet.

I saksframlegget til fylkesrådet heter det blant annet at utfordringen for reiselivsbedriftene på Helgeland er at sommersesongen er kort. Det begrenser satsingen når det gjelder å ta steget videre til å bli helårsbedrifter. Alle hotellene ønsker sterkt å bidra til å få i gang en betydelig vintersatsing i regionen. Helgeland Reiseliv og Kunnskapsparken Helgeland ønsker å være sentrale for å drive prosessen framover, koordinere gjennomføringen med ressursmiljøer og FoU miljøer, samt bidra med å skape møteplasser for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling.

Forprosjektet er bare første skritt. På sikt skal et hovedprosjekt klargjøre hvordan helårsturisme på Helgeland kan bidra til en bærekraftig utvikling av regionen, og hvordan dette arbeidet kan knyttes til andreprosjekter hvor bærekraft står i sentrum.