HK setter tariffen tilbake til normalt nivå

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

- Nettleien holdes på nivå med tidligere år selv med betydelig økte kostnader fra Statnett, sier konserndirektør Frode Valla i Helgeland Kraft Nett AS.

DEL

- Selv med 30 prosent økt forbrukstariff i Statnetts sentralnett, som våre kunder må betale, kan vi redusere nettleien i forhold til 2017 og første halvår 2018 sier Valla i en pressemelding.

Energileddet reduseres med 16 prosent, og utgjør 700 kr for en husholdningskunde med et årsforbruk på 20 000 kWh. I andre halvår 2018 var nettleien midlertidig satt ned med 40 prosent. Dette skyldtes for høye tariffinntekter i forhold til tillatt inntekt fra NVE. Merinntekter skal betales tilbake til kundene, og det ble gjort gjennom den midlertidige tariffreduksjonen. Nå settes tariffene tilbake til normalt nivå igjen, men med 16 prosent lavere energiledd enn i 2017 og første halvår 2018.

Nettleien er den prisen som vi som kunder betaler for transport av kraft. Strømnettet som transporterer denne kraften må driftes, vedlikeholdes og oppgraderes for å sikre en stabil og trygg leveranse. Nettselskapene fastsetter nettleien basert på sin årlige tillatte inntekt som bestemmes av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Denne skal dekke drift, vedlikehold og investeringer i distribusjonsnettet, samt kostnader ved bruk av sentralnett og regionalnett, pluss eiendomsskatt.

Som en del av nettleien må også Helgeland Kraft kreve inn avgifter til staten. Dette utgjør i dag 30 prosent av strømregningen. Stortinget har vedtatt forbruksavgiften til 15,83 øre/kWh fra 1. januar 2019. Denne utgjør nesten 3200 kr i året for en husholdningskunde med et årsforbruk på 20 000 kWh. På Helgeland er det store avstander og et krevende terreng og klima.

- Vi har også hatt et aldrende strømnett og et nett som ikke har vært tilpasset utviklingen i elektrifiseringen av samfunnet. I de senere år har Helgeland Kraft investert betydelig i nettet på for å tilpasse seg dette, i tillegg stiller ny teknologi og et mer krevende klima større krav. Det er flere grunner til at selskapet nå kan stabilisere nettleien, sier Valla.

- I tillegg til at de største investeringene er gjennomført, ser vi også virkningen av pågående effektiviseringsprosesser i virksomheten.

Artikkeltags