Helgeland Kraft forventer svakere resultat i 2019

Eivind Mikalsen, konsernsjef i Helgeland Kraft, melder at konsernet så langt i 2019 ligger 135 millioner kroner i pluss.

Eivind Mikalsen, konsernsjef i Helgeland Kraft, melder at konsernet så langt i 2019 ligger 135 millioner kroner i pluss.

DEL

Det er i en pressemelding Helgeland Kraft opplyser om at de leverer et resultat for tredje kvartal som er noe svakere for konsernet enn for samme periode i fjor.

- Vi har hatt en veldig tørr og fin høst og dermed noe lavere vannkraftproduksjon enn normalen skulle tilsi i tredje kvartal. Samtidig har kraftprisene vært relativt gode og bidrar til et driftsresultatet hittil i år fra vannkraftvirksomheten som fortsatt er noe bedre enn på samme tidspunkt i fjor, sier konsernsjef Eivind Mikalsen, og legger til:

- Vi er fornøyd med resultat så langt i år.

Han skal lede HKs arbeid med det grønne skiftet: - Det er mange spennende prosjekter

Så langt i år har konsernet et resultat etter skatt på 177 millioner kroner. I 2018 hadde konsernet på samme tid et resultat på 164 millioner kroner etter skatt.

For tredje kvartal viser regnskapet at Helgeland Kraft hadde driftsinntekter på 402 millioner kroner mot 452 millioner kroner i samme kvartal i 2018. Driftskostnadene er på 307 millioner kroner mot 319 millioner kroner i 2018. Dette gir et driftsresultat for tredje kvartal på 95 millioner kroner mot 132 millioner kroner i samme kvartal i 2018.

Resultatet etter skatt for tredje kvartal er 41 millioner kroner mot 75 millioner kroner i 2018.

- For nettvirksomheten har det fine været bidratt til lite avbrudd og stabil god drift, og følgelig et resultat i tredje kvartal på samme nivå som fjoråret. Hittil i år er resultatet fra nettvirksomheten noe svakere enn ventet, men likevel på nivå med fjoråret. Strømsalgsvirksomheten fortsetter å levere gode resultater og har et driftsresultat i 3. kvartal som er bedre enn fjoråret. Hittil i år er driftsresultatet styrket betydelig fra samme tidspunkt i fjor som følge av positive bidrag fra Storuman Energi i Sverige og god forvaltning av hjemmemarkedet her på Helgeland. Alt avhengig av utviklingen i tilsig av vann og kraftpriser videre utover høsten, samt en forutsetning om stabil basisdrift uten ekstraordinære hendelser, forventer vi et godt men noe svakere resultat for 2019 samlet enn året før, sier Mikalsen.


Her kan du lese hele kvartalsrapporten.

Artikkeltags