Helgeland Kraft økte resultatet med 74 millioner

Eivind Mikalsen, konsernsjef i Helgeland Kraft.

Eivind Mikalsen, konsernsjef i Helgeland Kraft. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Årets første kvartal har vært en relativt stabil periode driftsmessig for Helgeland Kraft. Vannkraftvirksomheten leverer et svært godt resultat til tross for et ganske kraftig fall i kraftprisene gjennom hele kvartalet. Unormalt mye nedbør i form av regn har bidratt til en svært høy produksjon for vannkraft til årstiden å være. Også nettvirksomheten har levert noe bedre enn på samme tid i fjor, og strømsalgsvirksomheten fortsetter å levere på et stabilt bra nivå.

Konsernets resultat før skatt ble 115 mill. kr, som er 74 mill. kr bedre enn på samme tidspunkt i fjor. Det opplyser konsernet i en pressemelding.

– Energibransjen er i stor endring med høy oppmerksomhet om digitalisering og effektivisering. Arbeidet med myndighetspålagte aktiviteter som innføring av automatiske strømmålere og Elhub har krevd stor innsats og er nå i ferd med å sluttføres. I tillegg er det fortsatt stor aktivitet knyttet til sluttføringen av vannkraftutbyggingsprosjektene. Det arbeides godt i hele konsernet med kontinuerlig forbedring som verktøy for å opprettholde vår gode markedsposisjon, sikre forsyningssikkerheten og styrke verdiskapingen i konsernet, sier konsernsjef Eivind Mikalsen som likevel ikke forventer et nytt rekordår.

– For konsernet samlet ventes det ikke tilsvarende store positive effekter knyttet til pensjonskostnader i 2019 som vi fikk i 2018, men vi forventer stabilitet i basisdriften og positive effekter fra arbeidet med kontinuerlig forbedring. Kraftprisene for 2019 ventes å bli noe svakere enn i 2018 og trekker følgelig også noe nedover, og bidrar til en forventning om et noe svakere konsernresultat for 2019 enn 2018.

Artikkeltags