Planlegger for industrivei fra havna til jernbanen: – Veien må tåle tyngre kjøretøy

Helgeland Havn IKS vil at flyten av gods mellom havna, jernbanen og E6 i Mosjøen skal foregå på en langt mer smidig måte enn i dag. En ny vei er i emning.