Lokale heimevernssoldater til storøvelse i Trøndelag

ØVER: HV-14 bidrar med den landmobile innsatsstyrken Heron under øvelse Cold Response i Trøndelag. I tillegg skal HV-14 lede flere områder (kompanier) fra Trøndelag HV-12. Illustrasjonsbilde. Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret

ØVER: HV-14 bidrar med den landmobile innsatsstyrken Heron under øvelse Cold Response i Trøndelag. I tillegg skal HV-14 lede flere områder (kompanier) fra Trøndelag HV-12. Illustrasjonsbilde. Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Om kort tid reiser en rekke heimevernssoldater sørover til Trøndelag for å delta på storøvelsen Cold Response sammen med 15.000 andre soldater fra Norge og utlandet.

DEL

Det skriver Heimevernet i en pressemelding.

Vidre heter det:

2. til 9. mars gjennomfører 15.000 norske og utenlandske soldater øvelsen Cold Response i Trøndelag. Heimevernet deltar med om lag 4.000 kvinner og menn til lands og til vanns fra regulære HV-områder samt innsatsstyrker – også fra HV-distrikt 14 (Sør-Hålogaland).

Cold Response er Forsvarets største og viktigste øvelse i 2016 med enheter fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Øvelsen legger til rette for at soldater fra 14 nasjoner får øvd i et flernasjonalt miljø. I tillegg til krevende værforhold får soldater fra ulike nasjoner øvd seg på å mestre felles språk og prosedyrer. På den måten vil både Norge og samarbeidslandene være enda bedre rustet til å stå sammen i en eventuell krisesituasjon.

Nytt operasjonsområde

Oberstløytnant Ove Ranum er sjef for HV-14 som bidrar med den landmobile innsatsstyrken Heron. Han mener øvelsen tilfører en militær avdeling en rekke viktige momenter.

- Det handler om samtrening med våre egne nasjonale styrker samt våre allierte. Det handler om vinterdisipliner for den enkelte soldat og for avdelingen. Det handler om forflytning og overføring til et nytt operasjonsområde. Og det handler om høyintensive operasjoner i en større og helhetlig konfliktsituasjon, fremhever Ove Ranum.

- I tillegg er disse lange vinterøvelsene den beste treningen vi kan få på soldatnivå, fordi det stiller særskilte krav til den enkeltes kapasitet og utholdenhet.

14 nasjoner

I tillegg til Norge deltar følgende tretten nasjoner: Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Latvia, Nederland, Polen, Sverige, USA, Tyskland, Spania og Storbritannia. Bidragene kommer i form av sjø-, land-, luft- og spesialstyrker, og totalt kommer 15.000 soldater til å delta på øvelsen.

HV er en militær landsdekkende beredskapsorganisasjon organisert i 251 HV-områder med 42.000 soldater og femten landmobile og sjømobile innsatsstyrker med 3.000 soldater.

Store og komplekse øvelser som CR-16 er helt nødvendig for å kunne opprettholde et høyt kompetanse- og ferdighetsnivå i organisasjonen. At Forsvaret øver i forskjellige steder i Norge er helt nødvendig for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver på en god måte. Forsvaret trenger å øve på en realistisk måte i ulik geografi og under varierende lokale forhold.

Heimevernet:

Heimevernet er inndelt i 11 landsdekkende HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret og disponerer innsatsstyrker og HV-områder, samt tilrettelegger for og samarbeider med andre enheter i Forsvaret og allierte styrker.

Nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke med 45 000 soldater fordelt på:

- 11 territorielle distriktsstaber

- 15 mobile innsatsstyrker med land- og sjøkapasiteter

- 252 lokale HV-områder i hele landet med land- og sjøkapasiteter

Cold Response 2016:

19. februar til 22. mars gjennomfører Forsvaret øvelsen Cold Response 2016 i Trøndelag. 15 000 deltakere fra 14 land øver for din sikkerhet.

Øvelsen er tredelt:

•          Forberedelsesfasen 19. februar til 1. mars

•          Øvelsesfasen 2. til 9. mars

•          Avslutningsfasen 10. til 22. mars

  • Øvelse Cold Response 2016 er årets viktigste øvelse i Norge. Der får Forsvaret økt kompetansen på å ta i mot og samvirke med allierte i et felles forsvar av landet. HV har i flere dimensjoner en viktig rolle både før, under og etter øvelsen.
     
  • Realistisk trening på det som for mange er nye og ukjente steder, bidrar til Forsvarets evne til å være en krigsforebyggende terskel. Uansett landsdel og uansett motstander. 
  • I en reell situasjon vil HV med stor sannsynlighet være de som møter en potensiell motstander først. Det skyldes den lokale tilstedeværelsen organisasjonen har over hele landet. Nå under øvelse CR16 skal det trenes på å løse klassiske HV-oppdrag, samt at vi tidvis vil øve i ytterkant av det som regnes som vanlig for HV.
  • Det er viktig å trene avdelinger og kvalitetssikre planverk for å forsikre oss om at alt virker etter hensikten i en reell situasjon. Jevnlige og relevante øvelser er derfor viktig for stadig å bli bedre til å løse militære oppdrag.
  • Sjef i Trøndelag HV-12 er territorielt ansvarlig.Detvil blant annet si å hadaglig ansvar for lokalt samarbeid, samvirke og nettverksbygging med sivile partnere og lokale myndigheter som politidistrikter, fylkesmenn, kommuner, relevante etater og næringsliv av særlig samfunnsviktig karakter, og ikke minst rulle ut den røde løperen for Norges allierte og andre norske styrker som nå er i, og skal til Trøndelag.
  • Cirka 3500 HV-soldater og -befal i HV-12 er med på øvelse Cold Response 2016.
  • Møre og Fjordane HV-distrikt 11 og Sør-Hålogaland HV-distrikt 14 stiller med sine respektive innsatsstyrker. Hver på cirka 200 soldater og befal.
  • HV-14 har også med cirka 20 stabsoffiserer. Disse bekler blant annet stillinger i en svenskledet brigade.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken