PLU vil ha statlig pengeforpliktelse: - Et budsjettvedtak binder ikke Stortinget til å fullføre

Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU) vil at staten forplikter framtidig statlig finansiering av hauanprosjektet. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt sier at Stortinget ikke kan gjøre bindende vedtak om ytterligere finansiering i 2024.