Sier ja til Stikkelvika kraftverk – Hattfjelldals tredje konsesjon i år

Kjerringvatn som skal forsyne Stikkelvika kraftverk med "drivstoff", ligger rett vest for Kjerringtinden ved Røsvatn.

Kjerringvatn som skal forsyne Stikkelvika kraftverk med "drivstoff", ligger rett vest for Kjerringtinden ved Røsvatn. Foto:

DEL

MIP Miljøkraft AS fikk i statsråd fredag konsesjon til bygging av Stikkelvika kraftverk og samtidig regulering av Kjerringvatnet i Hattfjelldal kommune. Dermed har Hattfjelldal fått sin tredje vannkraftskonsesjon i år.

Tidligere har Olje- og energidepartementet gitt klarsignal til bygging av Krutåga kraftverk og Mølnhusbekken kraftverk som også ligger i Hattfjelldal.

– Utbyggingen vil gi tilgang på mer fornybar kraftproduksjon og bidra til verdiskaping i regionen. Stikkelvika har akseptable konsekvenser for reindrift, miljø og andre allmenne interesser, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding fredag.

Taus om kostnad

– Jeg er veldig glad og fornøyd over at vi har fått konsesjon, og at vi nå kan fortsette arbeidet ved Røsvatn, sier Arve Ulriksen som er styreleder i MIP Miljøkraft. Han sier de har et estimat over hva det vil koste å bygge ut kraftverket, men at han ikke ønsker å gå ut med denne vurderingen nå.

– Det er først når vi får tilbud fra entreprenører og leverandører at vi kan si noe konkret om hva utbyggingen vil koste, sier Ulriksen.

– Når går dere i gang med arbeidet?

– Målet er å komme i gang så raskt som mulig slik at vi kan benytte oss av ordningen med grønne sertifikater som går ut rundt 2020, sier Ulriksen som legger til at det ikke er mer tid av veien dersom det skal holde stikk.

Også Harald Lie, ordfører i Hattfjelldal, er glad for at det nå gis konsesjon til Stikkelvika kraftverk i tillegg til de to andre anleggene som allerede har sluppet gjennom nåløyet.

– Nå gjenstår å se om dette kan føre til en økning i aktiviteten lokalt i Hattfjelldal. Jeg håper det, sier Harald Lie.

400 husstander

Av en pressemelding går det fram at kraftverket vil produsere 21 gigawattimer (GWh) i året.

Det tilsvarer det årlige strømforbruket til mer enn 400 husstander. Virkninger for reindrift og biologisk mangfold har stått sentralt under konsesjonsbehandlingen. Hensynet til reindriften skal ivaretas med tilpasninger og begrensninger ved utbyggingen.

Stikkelvika kraftverk bygges med inntak i Kjerringvatnet, som reguleres med 1,5 metersenkning. Det er fastsatt pålegg om minstevannføring.

Kjempeflott

– Tilgangen til mer fornybar kraftproduksjon og økt verdiskaping i regionen er kjempeflott, sier Hanne Dyveke Søttar fra Fremskrittspartiet. Dette viser at regjeringen også tenker fornybart, sier Søttar.

Margunn Ebbesen og Hanne Dyveke Søttar

Margunn Ebbesen og Hanne Dyveke Søttar Foto:

Med konsesjonen i dag vil de nye kraftverkene i Hattfjelldal til sammen produsere strøm tilsvarende årsforbruket for mer enn 7.500 husstander

– Nordland er et ressursfylke når det gjelder kraft. Jeg er glad for at det legges til rette for å ta denne kraften i bruk, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Høyre.

Artikkeltags