Hattfjelldal og Dønna har færrest arbeidsledige i fylket: – Så få ledige at vi ikke kan oppgi det

Tre små kommuner på Helgeland har færrest arbeidsledige i fylket. Av de større bykommunene i Nordland, er det også Vefsn som har lavest ledighet.